Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorgen voor elkaar

Alle Gorcumers verdienen een gezond en actief leven. Iedereen heeft wel eens hulp nodig. Wanneer dat nodig is, zorgen we voor elkaar. Simpel en snel. De laatste jaren zijn met de decentralisaties veel taken naar de gemeente gegaan. Inwoners kunnen nog niet gemakkelijk bij de sociaal teams terecht, omdat de toegang smal is. D66 wil een brede toegang tot sociaal teams zonder belemmeringen voor inwoners. Wij willen dat mensen meer eigen regie en passende hulp hebben wanneer dat nodig is. Mensen zijn zelf en onderling heel goed in staat te bepalen welke keuzes zij maken en hoe zij hun leven en zorg inrichten.

D66 wil een brede toegang tot sociaal teams zonder belemmeringen voor inwoners.