Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Schoon en slim bereikbaar

Wij vinden het belangrijk dat Gorcumers zich vrij kunnen bewegen. De vrijheid om te gaan en staan waar je wilt is immers een belangrijke verworvenheid. Die vrijheid is alleen mogelijk in een schone, veilige en bereikbare stad. Aangezien de economische voorspoed zorgt voor toenemende verkeersdrukte, ligt hier een flinke uitdaging. Dat vraagt om slimme en schone maatregelen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. D66 is dé fietspartij. Wij zetten in op de fiets als vervoersmiddel in de stad. Ook voetgangers verdienen ruim baan. Er is volop ruimte voor verbetering tussen OV-knooppunten, woningen, kantoren en tussen oost en west Gorinchem.

D66 is dé fietspartij