Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Samenleven in vrijheid

In Gorinchem ben je vrij om te leven zoals jij dat wilt. Om eruit te zien zoals je wilt, te geloven wat je wilt en te houden van wie je wilt. Dat kan alleen als Gorinchem een stad is waar mensen niet worden gediscrimineerd
of bedreigd: op dit moment helaas één op de vijf inwoners. Nu de spanningen in de samenleving merkbaar zijn, willen we in gesprek blijven gaan. Het is niet erg dat we het niet altijd eens zijn, maar botsende wereldbeelden mogen nooit aanleiding zijn voor uitsluiting of geweld. In vrijheid je eigen keuzes maken gaat niet wanneer je niet veilig bent of je je niet veilig voelt. Vrijheid en veiligheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Een veiliger Gorinchem is een gedeelde verantwoordelijkheid. Alleen wanneer bewoners, instellingen, ondernemers en de overheid samenwerken lukt dit. Gevoelens van onrust nemen wij serieus en tegelijkertijd laten we ons niet leiden door angst. Daarom kiezen we voor maatregelen die werken in plaats van schijnveiligheid. Op de eerste
plaats willen we criminaliteit voorkomen, juist door de diepere oorzaken hiervan te bestrijden. Dat betekent investeren in kansen voor iedereen.

Een veiliger Gorinchem is een gedeelde verantwoordelijkheid.