Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onze groene toekomst

Wij willen dat Gorinchem een gezonde, groene, prettige omgeving biedt om te leven en werken. Voor ons, maar zeker ook voor de generaties die na ons komen. Daarom is het belangrijk dat we zuinig en zorgvuldig
met de stad omgaan en het milieu, de natuur en het groen koesteren. Wij zien dat dit nu nog niet altijd gebeurt. Er is nog teveel verspilling en vervuiling. Wij willen de stad daarom radicaler verduurzamen. Van schonere energievoorziening tot zorgvuldiger omgaan met afvalstromen. Zo zorgen we ervoor dat Gorinchem voldoet aan de afspraken van het Energieakkoord en het klimaatakkoord van Parijs. Daarin is de ambitie vastgelegd om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat deze ambities lokaal haalbaar zijn als de gemeente samenwerkt met bewoners, bedrijven, scholen, verenigingen en anderen die met kracht en vernieuwing willen bijdragen aan onze groene en schone toekomst.

Wij willen de stad daarom radicaler verduurzamen