Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Financiën

De gemeente Gorinchem heeft een jaarlijkse begroting van ruim € 120 miljoen gemeenschapsgeld waar we verantwoord mee omgaan. We staan voor een solide financiën, zonder onnodig middelen op te potten. Gorinchem heeft tegenvallers kunnen verwerken zonder de gemeentelijke belasting te hoeven verzwaren. Dit stevige financiële fundament is meer dan eens nodig om de kansen en uitdagingen van een groeiende stad in goede banen te leiden, en te investeren waar dat nodig is. Bewoners willen ook kunnen zien waar hun belastinggeld heen gaat, en daar invloed op kunnen uitoefenen. We willen dat de gemeente dit duidelijk inzichtelijk maakt en bewoners in de gelegenheid stelt zelf mee te beslissen over bestedingen in hun eigen omgeving.

Investeren in de kansen voor de stad en de inwoners

Standpunten