Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene afdelingsvergadering

Woensdag 5 oktober 2016 in Gorinchem

Gorcumse democraten! Namens de afdelingsvoorzitter Bart Boomsma, nodig ik jullie van harte uit voor de Algemene Afdelingsvergadering op woensdag 5 oktober 2016. De vergadering start om 20.00 uur. De locatie wordt nog bekend gemaakt. De ...

Gorcumse democraten!
Namens de afdelingsvoorzitter Bart Boomsma, nodig ik jullie van harte uit voor de Algemene Afdelingsvergadering op woensdag 5 oktober 2016. De vergadering start om 20.00 uur. De locatie wordt nog bekend gemaakt.

De conceptagenda ziet er als volgt uit:
• Opening en welkom door de voorzitter
• Verslag vorige vergadering
• Bestuursverkiezing deel 1 (procedure, voorstellen, kandidaten, stemmen)
• Jaarrekening 2015
• Op weg naar GR2018
• Bestuursverkiezing deel 2 (uitslag)
• Rondvraag
• Sluiting
Bestuursverkiezingen
Tijdens de AAV worden bestuursverkiezingen gehouden voor (ten minste) drie vacatures (m/v), te weten: voorzitter, secretaris/penningmeester, bestuurslid communicatie en campagne en algemene bestuursleden. Op dit moment bestaat het bestuur uit slechts één persoon. Hij legt zijn taken formeel per 5 oktober 2016 neer, waardoor er geen bestuur meer is. Dit is een urgente situatie, die vraagt om jullie medewerking. Zonder afdelingsbestuur zijn er straks ook geen politieke activiteiten meer mogelijk in Gorinchem. Dát mag natuurlijk nooit gebeuren!
Als je geïnteresseerd bent voor een bestuursfunctie (D66-functieprofielen), stuur dan het kandidaatstellingsformulier in. Beide documenten zijn hieronder te downloaden.

De grootste uitdaging voor het bestuur is om in de komende maanden toe te gaan werken naar een actieve afdeling, het opstarten van een (permanente) campagne en de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Het regiobestuur Zuid-Holland biedt hierbij zo nodig ondersteuning.
Het kandidaatstellingsformulier dient volledig ingevuld ontvangen te zijn op zaterdag 1 oktober 2016 23.59 uur. Zie het kandidaatstellingsformulier voor de aanbiedingsinstructie.
Wouter Voshol
D66 Zuid-Holland
Bestuurslid ‘Vereniging en afdelingen’Kandidaatstellingsformulier afdelingsbestuur Functieprofielen bestuursleden

5 oktober

20:00h