Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 juni 2018

D66 wil zichtbare en betrokken gemeenteraad

D66 Gorinchem heeft naar aanleiding van het rapport over burgerparticipatie tijdens de raadsvergadering van 21 juni jl. een motie ingediend die de raad verzoekt tot verdere ontwikkeling en verbetering van de positionering als gemeenteraad.

Ingrid Zwaan zegt hierover: “Het rapport ‘Kansen voor actieve burgers, kansen voor beleid?’ doet ons als gemeenteraad handreikingen en aanbevelingen. In de reactie van het college missen we urgentie en lijkt het allemaal wat vrijblijvend. Onze inwoners willen een betrokken en zichtbare gemeenteraad. Laten we daar dan zelf wat aan doen! De motie roept de raad op zichzelf te versterken en meer zichtbaar te maken in de stad.” 

In het debat dat na de maidenspeech van Ingrid volgde leidde de motie tot afspraken over een raadsconferentie. Tijdens deze bijeenkomst gaat de raad hierover verder in gesprek. Na die afspraak is de motie ingetrokken, omdat het gewenste resultaat op een andere manier bereikt is.