Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 26 mei 2018

D66 over het coalitieakkoord 2018-2022

Op 24 mei stond het coalitieakkoord van de vier formerende partijen (Stadsbelang, Democraten Gorinchem, PvdA en het CDA) op de raadsagenda. Op 7 mei was onze fractie al uitgenodigd voor een eerste reactie en nu lag er dan een definitief akkoord. Onze fractie was kritisch op het gemis van ambities maar leverde opbouwende suggesties om het akkoord te verbeteren.

Dat hebben we gedaan aan de hand van onze 3 speerpunten: onderwijs, bereikbaarheid en bestuurscultuur. We zien dat onze suggesties, zoals een onderwijsstimuleringsfonds en buurtbudgetten, positief zijn ontvangen door de nieuwe coalitie. We hebben ook kritiekpunten geuit. De vaagheid en oncontroleerbaarheid van het akkoord vallen ons op en vinden het uitblijven van een raadsbreed akkoord een gemiste kans. D66 zal de coalitie constructief kritisch blijven volgen. “Wij wensen deze nieuwe, frisse en ‘niet echt diverse’ ploeg veel succes“, aldus onze fractievoorzitter Ilhan Tekir in zijn slotwoord.┬áLees hier onze volledige bijdrage tijdens het debat.