Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 november 2017

Met €50.000 ruim baan voor HBO-initiatieven

Er is in 2018 €50.000,- gereserveerd voor het faciliteren van HBO-initiatieven in Gorinchem. Het amendement dat D66 Gorinchem samen met CDA en PvdA indiende bij de begrotingsbehandeling op 9 november 2017 is aangenomen.

 

 

De kracht van Nederland ligt in kennis en innovatie. Investeren in onderwijs vormt de sleutel tot succes en persoonlijke groei. D66 vecht voor het beste onderwijs en eerlijke kansen. Voor iedereen. Onderwijs moet volgens D66 de kwaliteit en aandacht krijgen het verdient!

De stap naar een HBO in Gorinchem sluit aan bij ambitie 7 uit de visie van de stad GO2032: “Gorinchem heeft in 2032 een studentencampus met hogeschoolvoorziening en studentenhuisvesting.” Onderwijs is niet alleen de sleutel tot succes en persoonlijke groei. De komt van een HBO opleiding kan de aantrekkelijkheid van de stad vergroten en biedt kansen voor de lokale economie. Het kan een reden zijn voor jongeren om zich aan de stad te binden, zo stelt D66 in het amendement.

Een HBO een te grote stap voor Gorinchem? Zeker niet! Op 12 oktober 2017 zijn aan de Gemeenteraad verschillende HBO-initiatieven gepresenteerd. De initiatieven zijn deels al uitgewerkt en zijn positief ontvangen.

Het krediet kan worden aangewend om HBO initiatieven in Gorinchem van de grond te krijgen.

D66 Gorinchem is blij met deze stap in de richting van een nog vollediger onderwijsaanbod in Gorinchem en de realisatie van een doel uit de stadsvisie GO2032.