Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 augustus 2017

Raadspraat – Een frisse start

De tijd vliegt….zo ook de zomer. De vakantie is voorbij en de batterij is, als het goed is, weer opgeladen! Ook D66 Gorinchem is weer fris en vol goede zin begonnen aan een nieuw politiek seizoen. We zijn afgelopen maandag gelijk goed van start gegaan met de installatie van de eerste vrouwelijke burgemeester van Gorinchem, mevr. Melissant-Briene.

Nederland kent in verschillende opzichten een diverse samenleving.
Deze diversiteit kleurt en verrijk onze steden. Uit interesse heb ik even gekeken of we deze diversiteit ook terug zien onder politieke ambtsdragers in Nederland. De cijfers laten hierin een treurig beeld zien. Vrouwen of allochtonen met een ambtsketen zijn er nauwelijks. Het blijven veelal blanke mannen van middelbare leeftijd die lid zijn van
de PvdA, VVD of CDA. Dit past niet in het ideaalbeeld van een open en inclusieve samenleving dat D66 nastreeft.

Het is goed als burgemeesters een betere afspiegeling zouden vormen van de samenleving. Mensen moeten zich kunnen identificeren met bestuurders. Denk daarbij ook aan de voorbeeldfunctie die de „steeds zichtbaardere” burgemeesters hebben. We willen immers niet dat groepen mensen worden uitgesloten, omdat ze anders zijn
of er anders uitzien.

Ook wij als raadsleden zijn vaak ontzettend behoudend: hoe makkelijk om te kiezen voor een burgemeester met het geijkte profiel. Nou is dat bij ons gelukkig niet het geval geweest. Sterker nog, we hebben in onze zoektocht
ook bewust gekeken naar niet-politici. Uiteraard realiseren we ons dat de samenleving niet maakbaar is, maar we kunnen wel het goede voorbeeld geven door gezamenlijk te werken aan meer diversiteit.

Fractievoorzitter Francis Alba Heijdenrijk
in De Stad Gorinchem, 29 augustus 2017