Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 juli 2017

In gesprek met Gorinchem-Oost

Afgelopen zaterdagmiddag stonden we op het Wiardi Beckmanplein om in gesprek te gaan met inwoners en winkeliers uit Gorinchem-Oost. Dat leverde veel goede input op! In totaal hebben we zo’n 50 gesprekken gevoerd over allerlei zaken die mensen op wijk- en stadsniveau bezighouden. Eén van de meest opvallendste punten was de onrust die leeft onder sommige winkeliers over de toekomst van het winkelcentrum Nieuw Dalem. Voor sommigen van hen dreigt verhuizing of stoppen. Om dit in goede banen te leiden heeft onze fractie inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Onder het winkelend publiek merkten we vooral dat de diversiteit van het winkelaanbod wordt gewaardeerd. We zullen de ontwikkelingen daarom de komende tijd nauwgezet blijven volgen.

De gesprekken leverden nog veel meer op, waarbij de algemene teneur is dat het prettig wonen is op Gorinchem-Oost. Uiteraard zijn er ideeën en wensen voor verbetering. Bijvoorbeeld rondom het groenonderhoud, waarbij wijkpark ’t Haagje als voorbeeld wordt genoemd. De strekking is dat het kwaliteitsniveau wel wat omhoog kan. Wat het wijkpark betreft wordt overigens ook aandacht gevraagd voor jongeren: bijvoorbeeld door meer creatieve activiteiten te organiseren. Nu hangen ze maar wat rond in het parkje. Meer kansen dus voor jongeren. Verder wordt de behoefte aan sociale cohesie vaak genoemd. Mensen willen elkaar vaker treffen en missen daarvoor de voorzieningen. In dat kader wordt de Elzenhof trouwens vaak genoemd. Parkeren op het Wiardi Beckmanplein is een ander doorn in het oog, met name in het weekend. Sommigen stellen voor om hier een blauwe zone toe te passen.  Deze en alle andere punten neemt D66 Gorinchem mee als input voor het op te stellen verkiezingsprogramma. We zijn dan ook alle inwoners en winkeliers dankbaar voor de gesprekken.