Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 30 juni 2017

Motie digitale participatie aangenomen

De gemeenteraad heeft op 29 juni jl. tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2018-2021, de motie van D66 ‘Werken aan digitale participatie’ aangenomen.

Digitale participatie, ook wel e-participatie genoemd, is het in diverse fasen van het beleidsproces betrekken van derden door middel van ICT, waarbij een actieve houding van alle participerende partijen wordt verwacht. Het college is verzocht om:

  • na te gaan welke vormen van e-participatie de gemeente Gorinchem kan inzetten om overheidsparticipatie naar een hoger plan te tillen;
  • daarbij in ieder geval te kijken naar het succesvolle voorbeeld ‘Stem van West’ uit Amsterdam-West waarmee inwoners een voorstel kunnen doen voor hun buurt;
  • hierover te rapporteren aan de gemeenteraad.

De motie is mede ingediend door PvdA, VVD en CDA.

Lees hier de bijdrage van onze fractievoorzitter Francis Alba Heijdenrijk bij deze algemene beschouwingen.